Hạt giống hoa mười giờ kép

Hạt giống HOA MƯỜI GIỜ KÉP có tỷ lệ nảy mầm cao, cây sinh trưởng phát triển mạnh, hoa có nhiều màu sặc sỡ, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, ra hoa quanh năm.

Danh mục: