Ý NGHĨA

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG HẠT GIỐNG FREE

  • Khơi dậy sự yêu thích với việc gieo trồng và lan tỏa tới mọi gia đình.
  • Sẽ có nhiều cây xanh hơn được gieo trồng mỗi ngày
  • Sẽ có nhiều em nhỏ được trải nghiệm thực tế từ việc nhận hạt giống, gieo trồng và chăm sóc cây cối
  • Môi trường sẽ xanh hơn, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
ĐĂNG KÝ NHẬN HẠT GIỐNG