Tài trợ chương trình Triệu hạt giống

  • Với việc tài trợ cho chương trình, bạn đã góp phần rất lớn trong việc lan tỏa chương trình tới nhiều người hơn.
  • Với hàng ngàn túi hạt giống được phát ra mỗi chương trình bạn cũng có thể tiếp cận được với rất nhiều khách hàng tiềm năng.
  • Công ty bạn, trực tiếp và gián tiếp có được hình ảnh thân thiện với môi trường và đóng góp giá trị cho xã hội.
  • Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để có thể trở thành nhà tài trợ chương trình Triệu hạt giống FREE.
ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ