Tặng hạt giống Free nhân ngày của mẹ

Tang hat giong Free nhan ngay cua me

Chương trình Triệu hạt giống, xin gửi chương trình “Tặng hạt giống Free nhân ngày của mẹ“.

  • Thời gian áp dụng tới hết ngày 14/05/2023.
  • Số lượng các mẹ nhận tối đa 300 suất.
  • Số lượng túi hạt giống phát ra dự kiến 900 túi (mỗi mẹ nhận 3 túi x 300 mẹ = 900 túi hạt giống).
  • Đối tượng: Các mẹ (hoặc các bạn nữ).
  • Hình thức: Đăng ký online
  • Hình thức giao phát: Qua bưu điện, công ty giao nhận. Thời gian khoảng 3-7 ngày tùy từng khu vực vị trí.
  • Phương pháp thực hiện: Mẹ nào đăng ký trươc sẽ giao phát trước. Sẽ tổng hợp và giao phát trước 3h chiều hàng ngày. Phần đăng ký sau 3h chiều sẽ được giao phát vào hôm sau.
  • Với các mẹ đăng ký sau 3h chiều ngày 14/05 thì sẽ được giao vào ngày 15/05

Form đăng ký tại trang chủ Triệu hạt giống.

Team Triệu Hạt Giống. Hạt Giống FREE!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *